Gradac

gradac

     Oblast Gradacu byla osídlena již ve starověku. Svědčí o tom nálezy z doby bronzové a starší doby železné. V antické době se v oblasti Gradacu pravděpodobně nacházel římský civitas Biston, který jako přímořské centrum patřil kolonii Narona, důležité římské základně na dnešním chorvatském území. Na lokalitě Gradina byl nalezen fragment věnce monumentální stavby z II. – III. století, jakož i vzorky římských mincí. Vedle hotelu Laguna byla nalezena řada hrobů, takže se předpokládá, že na této lokalitě bylo římské pohřebiště.

     V oblasti dnešního Gradacu se nacházel i středověký hrad Lapčan či Labinac – v polovině 10. století ho pod názvem Labineca ve své knize zmiňuje i byzantský císař Konstantin VII. Porfyrogenet. Gradac je pod dnešním názvem poprvé zmiňován v r. 1649. Jméno dostal po tvrzi, která se nacházela na vyvýšenině nad dnešním kostelem sv. Mihovila, a vystavěna byla pravděpodobně v letech 1645-1669.  Na kresbě benátského vojenského inženýra a kartografa Giuseppe Santiniho, která znázorňuje námořní a pozemní bitvu mezi Benátkami a osmanskou říší u Gradacu roku 1666, je vidět tato tvrz v plamenech.
V opuštěné vísce Čista nad Gradacem, sídlišti někdejší Fragostinovy ´nahije´ (okresu), se dnes nacházejí zbytky staré věže z XVI. století. Kolem ní dnes leží ruiny opuštěných domů, na kterých jsou zřejmé typické rysy stavitelství tohoto kraje. Jednou z nejstarších stávajících staveb je kaple sv. Paškvala v kopci nad Gradacem. Nedaleko od ní je při farním kostele sv. Antonína místní hřbitov. Nový farní kostel sv. Mihovila byl postaven r.1852 v centru městečka. V kostele jsou tři mramorové oltáře se sochami, mezi kterými je nejzajímavější stará dřevěná socha sv. Roka. V kostele je umístěna i stará kamenná křtitelnice.

     Gradac je dnes oblíbenou turistickou destinací. V roce 1919 byl otevřen první hotel, turistika se významněji začíná rozvíjet po roce 1962. Krásná oblázková pláž s mírným vstupem do moře Gornja Vala v jižní části obce, na kterou je krásný pohled od přístavu, je pokládána za jednu z nejhezčích v Dalmácii. Nové hotely a apartmány jsou vybudovány na severním okraji obce u další krásné oblázkové pláže.

     Kromě bohaté nabídky v pohostinství jsou zde možnosti sportovního vyžití a rekreace na tenisových kurtech, při vodních sportech, v potápěčském klubu, cyklistice, procházkách podél pobřeží, avšak též možnost hojných výletů do okolí: Korčula, Hvar, Pelješac, Dubrovník, Medjugorje, vodopády Kravica. Oblíbeným cílem výletníků jsou nedaleká sladkovodní krasová Bačinská jezera s malebnou přírodní scenérií a hojností ryb.

     Kvůli neopakovatelnému spojení pohoří Rilić s nejkrásnějšími plážemi na Jadranu, blízkosti nejvýznamnějších turistických destinací, je Gradac přitažlivým městečkem pro příjemnou dovolenou, do kterého se hosté pravidelně rádi vracejí.