Biokovo

     Biokovo je nádherné bílé pohoří z čistého vápence, které se tyčí v těsné blízkosti nad celou Makarskou riviérou. Na hlavní biokovský hřeben navazuje přibližně v úrovni Drašnice nižší pohoří Rilić končící u ústí řeky Neretvy.
Jak jedinečnou kulisu vytváří Biokovo letoviskům Makarské riviéry, pochopíme až při pohledu směrem od moře – vypadá jako obrovitá hradba chránící pobřeží. A svým způsobem tomu tak i je – špatné počasí se přes hory jen tak nedostane a proto si na Makarské můžeme užívat slunečných, teplých dnů.

     Sveti Jure, nejvyšší vrch Biokova, měří 1762 metrů a dá se na něj nejen dojít, ale i dojet autem po asfaltované silnici vedoucí z Makarské.
Doprava probíhá podle zvláštního režimu: jezdit je povolené jen od svítání do soumraku a za užití silnice se platí mýto. Cesta nahorů není snadná, ale odměnou vám budou nádherné výhledy – na letoviska pod vámi, na ostrovy, do bosenského vnitrozemí a při jasném počasí se dá dohlédnout až do Itálie.

     Na Biokovu můžeme pozorovat velmi prudký kontrast mezi jižními, velmi strmě klesajícími svahy a k severu pozvolně se svažujícímu předhůří.

Část pohoří je od roku 1981 chráněna jako přírodní park, v němž žijí i vzácné druhy živočišného světa jako orel skalní, vlk, kamzíci, mufloni a rovněž vzácné rostlinné druhy, od středomořských po alpské. Ty si můžete prohlédnout v botanické zahradě Kotišina, 3 km od Makarské.