Ústí Neretvy

Ústí řeky Neretvy je velice podivuhodný kraj, zvláštní bažinaté území, protkané desítkami říčních ramen, kanálů a jezírek.

Doposud byla odvodněna, odsolena a zúrodněna část delty – na těchto pracích se podílelo i UNESCO. Meliorovaná plocha je jedním z nejúrodnějších a hospodářsky velice perspektivních krajů, který právě svým hospodářským významem bývá přirovnáván k deltě Nilu.Neretva - delta (1)

Velmi úrodná půda a příznivé středomořské podnebí zajišťují dvě až tři sklizně ročně. Pěstuje se jižní ovoce, především mandarinky, pomeranče a citrony. Rovněž se ve velkém množství pěstuje zelenina a vinná réva. Delta ovocem a zeleninou zásobuje střední a jižní Dalmácii i přilehlé ostrovy a také hotelová střediska téměř celé Dalmácie.

Naprosto nepostradatelnými pomocníky zdejších zemědělců jsou dva zvláštní typy lodí, tzv. trupy a ladje, které jim slouží při všech pracích na polích a loukách v deltě, na přepravu úrody z polí, jakož i na přepravu osob a dobytka a nakonec i k rybolovu.

Vody dolní Neretvy, kde se mísí říční a mořská voda, tz. brakická, jsou bohaté rybami. Velkou pochoutkou jsou zejména úhoři.

Zajet se můžete podívat až k vlastnímu ústí Neretvy do moře, kde se bude líbit zejména dětem – dopoledne před přílivem jsou zdejší písčité nánosy plné mušliček a škeblí.1402827480kiteboarding_neretva_6

Až na místo se dostanete přes město Ploče. Budete se držet stále směr Dubrovník. V Rogotinu přejedete most přes Neretvu, pokračujete dále, a pak je nutno odbočit první možnou cestou doleva (souvratně), podjedete most a pokračováním po této úzké cestě podél řeky dojedete až na její úplný konec, k zelené „budce“. Řeka Neretva, která se právě v těchto místech vlévá do moře, skýtá sladkou chladivou vodu z hor pro osvěžení (mělké moře je zde neskutečně teplé).

Tato oblast má velice vhodné podmínky pro kiteboarding – adrenalinový sport, který se lze naučit v místní kiteboardingové škole.