Vid

     Vesnice Vid v blízkosti městečka Metković se rozkládá přímo na pozůstatcích římské kolonie Narona( N ə r oʊ n ə ), kdysi druhého nejdůležitějšího města v provincii Dalmácie. Narona byla původně založena Řeky, za Caesara dostala status kolonie (Colonia Claudia Julia Narona). Caesar ji osobně i navštívil. Město bylo založeno po ilyrských válkách (229-168 př.n.k.) a bylo umístěn na nivách řeky Neretvy mezi dnešním městem Metković a vesnicí Vid. Místo bylo prvně zmíněno v kapitole 24 rukopisu Peripla Pseudo-Scylax. V 6.st.n.l. se dostala pod byzantskou nadvládu a po příchodu slovanských kmenů do regionu zanikla.Narona (5)

 Nádherné stavby antické Narony ukrývaly po staletí vrstvy nánosů. Na okraji obce Vid, která se v průběhu staletí rozrostla právě na troskách Narony, objevili archeologové antické město, mělo velmi krásný chrám – Augusteum – místo císařského kultu pojmenované po císařském titulu augustus. Do většiny zdejších domů byly vezděny i mnohé pozůstatky z tohoto města.
     Nejstarší vykopávky se datují do přelomu 19. a 20. století. Archeologické práce pak pokračovaly i po 2. světové válce. Skutečně soustavný archeologický průzkum začal až koncem 20. století. Uvnitř antických hradeb byly objeveny jak bohaté pozůstatky helénistického osídlení, tak – a to především – jedinečné umělecké předměty z doby římské. Postupně byly odkryty římské termy, pozůstatky staveb, soch, nápisů, divadlo, náhrobky, raně křesťanská bazilika se zbytky mozaik a fresek aj. Největší překvapení skrývalo však římské fórum a římský chrám, kde bylo v r.1995 objeveno patnáct monumentálních mramorových soch římských císařů a jejich rodinných příslušníků, mj. sochy císařů Claudia a Vespasiana, stejně jako dvě sochy Augusta a jeho manželky Livie. Sochy byly poškozeny již ve 4. století: ležely na zemi a jejich hlavy byly odděleny. Hlavy Vespasiana a jedna hlava Livie byly nalezeny v okolí již Arturem Evansem v roce 1878. Nyní k nim tak bylo přiřazeno i tělo. Slavné římské sochy byly vystavovány v hlavních evropských muzeích.

   budova muzea Na těchto archeologických lokalitách bylo vystavěno a 18. května 2007 slavnostně otevřeno Muzeum Narona – je první v Chorvatsku, které vzniklo přímo nad archeologickým nalezištěm. V muzeu jsou vystaveny všechny nejcennější a nejkrásnější exponáty nalezené za dlouhá léta archeologického průzkumu – sochy, náhrobky, šperky, přilby, mince, keramika. Celkem je vystaveno kolem 800 předmětů. 
Stavba muzea se klene nad augusteem, římským chrámem zasvěceným císaři Augustovi. Jedinečné nadživotní sochy císaře Augusta, jeho ženy císařovny Livie a dalších členů jejich rodiny jsou nejvzácnější nálezy na půdě augustea a jsou právem zlatým hřebem zdejších sbírek.

V současné době se ve Vidu, který se pokládá za jedno z nejvýznamnějších současných antických archeologických nalezišť v evropském měřítku, v dalším průzkumu velmi úspěšně pokračuje.

Nejen milovníci historie by si neměli nechat ujít návštěvu tohoto ojedinělého muzea, které se stalo nejznámějším a nejpozoruhodnějším antickým nalezištěm klasické archeologie v Chorvatsku a řadí se mezi nejvýznamnější i v rámci Evropy.

Oficiální stránky Archelogické muzeum Narona:

http://www.am-narona.hr/en/