Medjugorje

    Medjugorje (14)Medjugorje je město v Hercegovině, 28 km od Metkoviće.  24. června 1981 v 18.15 hodin se šesti místním dětem poprvé zjevila Panna Marie, aby jim předala poselství klidu a míru. Ke zjevení došlo na návrší u osady Podbrdo, v blízkosti Medjugorje. Zjevení se několikrát opakovala.
Z Medjugorje se tak během let stalo vyhledávané poutní místo.
Dnes na místo zjevení vede strmý chodník, v roce 1989 byly postaveny bronzové reliéfy výjevů z modlitby růžence.  Na místě  zjevení byla v r.2001 vztyčena socha Panny Marie, Královny míru, podobná soše, která se nachází před kostelem. Během výstupu uslyšíte modlitby snad ve všech světových jazycích a proudy věřících se zdají být bez konce.

     Kostel sv.Jakuba apoštola  s charakteristickými dvěma věžemi, který se začal stavět již v r.1934 a vysvěcen byl v roce 1969, je nyní místem, kde se shromažďují poutníci z celého světa. Kostel a jeho okolí jsou od zjevení postupně upravovány. Původně byl totiž projektován pro zhruba čtyři tisíce farníků z okolních obcí. V současnosti sem ale přichází ročně kolem jeden a půl miliónu lidí.Během církevních svátků se zaplní nejen kostel, ale i celé rozlehlé okolní prostranství. Bohoslužbám o velkých církevních svátcích slouží i venkovní oltář s velkým prostranstvím  až pro 5 000 věřících. Poutní místo je pojmenováno po Panně Marii Královně míru, což souvisí s jejím mírovým poselstvím a s jejím usilováním o nastolení míru ve světě, o nichž děti, svědkové zjevení, podaly svědectví. Medžugorie si vysloužilo titul zpovědnice  světa, jelikož je tam postaveno 25 zpovědnic a každoročně ho navštíví nejméně 1,5 miliónů poutníků

 Na vrchu Križevac byl v roce 1933 (1900 let od umučení Ježíše Krista) vztyčen obrovský kříž – vede k němu křížová cesta osazená měděnými deskami s výjevy z Kristova života.Medjugorje (11)

17. března 2010 oznámilo tiskové středisko Svatého stolce, že byla zřízena zvláštní asi dvacetičlenná Mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorii, která má své poznatky a závěry sdělovat přímo vatikánské Kongregaci pro nauku víry k dalšímu zpracování.

  Medjugorje se v průběhu let stalo jedním z nejvěhlasnějším a nejnavštěvovanějších evropských katolických poutních míst  současnosti (vedle Lurd, Fatimy a Santiaga de Compostela). Na přelomu července a srpna se zde každoročně koná  Festival mládeže, který údajně navštěvuje až 50 000 osob.