Podaca

 

 

kostel     Malá vesnice ležící po obou stranách Jadranské magistrály na úpatí pohoří Rilić, 8 km od letoviska Gradac. Skládá se ze tří částí: Kapeć, Viskovića vala a Ravanja.

Na území Podace bylo objeveno množství archeologických nálezů z období římské říše (rozbitá amfora se stříbrnou mincí římského císaře Septimia Severa z období 193 – 211, fragment  hradby, u něhož byl nalezen kamenný středověký kapitel podobný kapitelům v starochorvatských kostelech…).

V Podace se zachoval rovněž starochorvatský kostel sv. Ivana s hrobkami členů rodu Kačićů.

Původní stará Podaca, tzv. Gornja Podaca, ležela mimo pobřeží, asi 1 km od moře, na úpatí kopce Viter. První zmínka o ní pochází z roku 1477. Velmi utrpěla při zemětřesení v r.1962 a byla proto opuštěna. Rychle se však začala rozvíjet nová část přímo na pobřeží. Svou původní architekturou patří k nejtypičtějším vesnicím podbiokovské oblasti. Za pozornost stojí především její kamenná stavení s otevřeným podloubím v přízemí. Hřbitovní kostel Sveti Ivan Krstitelj od Groblja uprostřed staré vesnice pochází z 12. – 13. stol. Zároveň s kostelem Sv. Jure v Tučepech a kostelem Sv. Mihovil v Igrane je to jedna z nejvýznamnějších památek raně středověkého stavitelství 12. století.

Na kopci, při vstupu do této staré části obce, se tyčí zřícenina válcové obranné věže, zvané místně Kula, postavená v 17. stol. na obranu před Turky – je vidět i ze vzdálenějších míst na pobřeží. Zachovaly se rovněž zbytky hradebních zdí.zbytkyveze
Na zdejším hřbitově je k vidění i pěkný bogomilský náhrobní kámen – stećak s ornamentální výzdobou.
Stará část vesnice je s novou Podacou spojena silnicí.