Zaostrog

Malá obec 8 km od Gradacu, nad kterou se majestátně tyčí hora Viter, pod jehož vrcholem byla již ve starověku vystavěna kostelpevnost Ostrog. Stará původní obec Zaostrog je mimo pobřeží, vysoko pod skalnatými srázy pohoří Rilić ( pokračování Biokova), kde dosud stojí celkem zachovalá budova školy z 19. století, kterou tehdy navštěvovaly děti z okolních obcí.
Úplný konec staré horské vesnice znamenal rok 1962, respektive zemětřesení, které v lednu onoho roku postihlo právě výše položenou oblast této části pobřeží. Po vylidnění vesnice zpustla. Tento osud potkal i další podbiokovské vesnice Makarské riviéry. Díky této tragédii se však začala rozvíjet letoviska na pobřeží, tak jak je známe dnes.

Dominantou Zaostrogu je starobylý františkánský klášter Svaté Marie s jednou z nejkrásnějších křížových chodeb a rajským dvorem v Dalmácii. Ve 14.století, kdy vznikl, byl jeho komplex jedinou budovou na zdejším pustém pobřeží. Tento klášter založili augustiniáni – poustevníci, kteří ho opustili v r. 1463 Do opuštěného kláštera se v r. 1468 nastěhovali františkáni, kteří jsou zde doposud. Celá staletí klášter sloužil jako významné centrum náboženství, kultury a vzdělanosti.

V klášterním kostele je pochován významný chorvatský básník a filozof Andrija Kačić – Miošić, narozen v r.1704 v nedalekém Bristu, který zde jako mnich žil a v roce 1760 zde zemřel. V kostele je též jeho busta.
V klášteře stojí za vidění sbírka starožitností, obrazů bristského rodáka Mladena Veži, bohatá knihovna s 20 tisíci svazky a archivem i zajímavá etnografická sbírka dalmátské oblasti obsahující lidové kroje, nábytek, nářadí…
V klášterní zahradě jsou k vidění zbytky římské mozaiky a také zajímavé druhy rostlin – mimózy, palmy, eukalypty, citrusy.