Brist

kostel

     Malá obec, zmiňována již v r.1571, necelé 2 km od Gradacu, odkud do Bristu vede příjemná vyhlídková cesta vinoucí se přímo nad mořem.

Brist je rodištěm významného chorvatského básníka Andriji Kačiće – Miošiće, narodil se zde v r. 1704. Většinu svého života však prožil v klášteře v nedalekém Zaostrogu. Z jeho rodného domu se dochovalo jen velmi málo, a to v blízkosti pozůstatků kostela sv. Markéty, nacházejícího se nad obcí v původní staré vísce Kačića. V kostele jsou pohřbeni členové tohoto starého šlechtického rodu – Kačićů. V blízkosti je krásný, bohatě ornamenty zdobený středověký náhrobní kámen – stećak.brist -

Nový farní kostel Svaté Markéty byl postaven v neorománském slohu v blízkosti moře v roce 1870 a u něho pomník básníka Kačíća-Miošića zhotovený významným sochařem Ivanem Mestrovićem.

Na nábřeží je též několik starých pozdně barokních venkovských domů vystavěných během 18. století.

Za pozornost stojí upravený pramen pitné vody vyvěrající přímo u promenády.